Facebook, Twitter
Sipariş Formu

Faydalı Bilgiler

Reklam Nedir ?

İnsanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur.

Reklam Özellikleri Neler Olmalıdır ?

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır: İlgi çekici Şaşırtıcı Özgün Bir kere kullanmaya yönlendirici Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Reklamda 5M

Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir.Bu terimler;

1.Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
2.Message (Mesaj) : Reklamda vereceğimiz mesaj
3.Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı, pazara nüfuz etme, v.s.)
4.Measurement (Ölçüm) : Reklam etkinliğinin ölçümü
5.Media (Medya) : Medya kullanımı (Dış mekan açık hava reklamcılığı, TV, radyo, gazete, dergi, v.s.)

Açıkhava reklamcılığını; Genelde çok büyük boyutta olan ve miktarını az tutsak bile uygun bir mekan seçildiği takdirde büyük kitlelere ulaşabilen reklamlara diyebiliriz.

Açık Hava reklamlarının en önemli özellikleri arasında, hedef kitlesine kolayca farkedilebilen ve akılda kalıcı yöntemlerle ulaşmasıdır. Tabela ve totemler, ATM kabini reklam uygulamaları, banner, billboard, bigboard, megaboard, bina giydirme uygulamaları, cam üzerine uygulanan grafikler, çatı reklamları, çatı üstü reklam panoları, çift taraflı panolar, çok yüzlü panolar, duvar/alın reklamları, hareketli ve yanıp sönebilen reklamlar, ışıklı panolar/levhalar/tabelalar, kabinli reklam panoları, kule reklamları, LED ekranlı reklamlar, neon reklamlar, otobüs durağı reklamları, pencere reklamları, poster panelleri, taşıt giydirme uygulamaları, vinil üzerine baskılanan ve sergilenen reklamlar, yer grafikleri, yere monte reklam panoları, yönlendirme panoları ve levhaları, zeplin ve balon reklamları gibi açık havada geniş halk kitlelerine ulaştırılan, iletişim araçları vasıtasıyla sunulan her türlü reklam faaliyetlerine Açık Hava Reklamcılığı denir.

Türkiye´de Açık Hava Reklamcılığı özellikle 1990´ların başından itibaren hızla gelişmiştir. Bunda elbette ki İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerimizin hızlı kentsel gelişimi metroların yapımı, uluslar arası hava alanlarının yapımı, AVM´lerin sayısının hızla artması gibi gelişmelerin etkisi büyüktür. Kentlerimizin büyük birer metropol olma yolunda ilerlemeleri Açık Hava Reklamcılığının gün geçtikçe daha da fazla talep görmesini sağlamaktadır

Facebook Ergene Reklam Twitter Ergene Reklam